Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest Erzsébet krt. 40-42, I./3

Tel: +36-70/355-72-25

gutenberg.intezet.iroda@gmail.com

Web: https://www.gutenberg-nyelviskola-budapest.hu

Hétfő: 9.00 - 19.00

Kedd: 9.00 - 19.00

Szerda: 9.00 - 19.00

Csütörtök: 9.00 - 19.00

Péntek: 9.00 - 19.00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

 

_________________________

Nyilvántartási száma: 57533465

Adószáma: 59490362-1-42

Statisztikai számjel: 59490362-8559-231-01

Megosztás

OLASZ NYELVTANFOLYAMOK BUDAPESTEN

SIKERES NYELVVIZSGA 12 HÉT ALATT

► INGYENES eredeti tankönyvek
► MINI csoportok (átlag 6 fő)
► Minden 100 órás tanfolyam után 50 órás INGYENES szóbeli tréning
► Az órákról készült INGYENES videó- vagy hanganyag

 


2023.03.31-ig

100 órás olasz nyelvvizsga felkészítő tanfolyamok

109 990 Ft helyett 99 990 Ft-tól

 

2021-es olasz nyelvvizsga időpontok Olasz nyelvvizsga felkészítő tanfolyam Olasz nyelvvizsga tematikája
Olasz általános és szakmai nyelvvizsgák naptára. Akkreditált nyelvvizsgarendszerek, ahol olasz nyelvből lehet vizsgázni. Olasz általános és szakmai nyelvvizsga felkészítő tanfolyamaink időpontjai. Olasz általános és szakmai nyelvvizsgák témalisták szintek szerint.

 

OLASZ ÁLTALÁNOS ÉS SZAKMAI NYELVVIZSGA ISMERTETŐ

Az alábbi ismertetőben röviden bemutatjuk az államilag elismert olasz nyelvvizsgákat, hogy mindenki kiválaszthassa a számára legmegfelelőbb vizsgatípust.

Minden nyelvvizsga az alábbi készségeket méri:

- olvasáskészség, - beszédértés, - írás készség, - beszédkészség, - közvetítői készség.

► Az akkreditált olasz nyelvvizsga szintjei:

- B1 (alapfok),

- B2 (középfok),

- C1 (felsőfok).

► Egynyelvű és a kétnyelvű vizsga.

Az egynyelvű vizsga annyiban különbözik a kétnyelvűtől, hogy nem tartalmazza a közvetítés részt (a szövegfordítást). A többi vizsgarész teljesen megegyezik. Amennyiben mindkét változat államilag elismert, így felvételihez, illetve diplomához is megfelel mindkettő. Az egynyelvű nyelvvizsga kiegészítő vizsgával kétnyelvűvé tehető.

► Az olasz nyelvvizsga lehet: általános és szaknyelvi. Az általános nyelvvizsga a mindennapi kommunikációhoz szükséges olasz nyelvismeret meglétét minden készségben méri, a szakmai nyelvvizsga pedig a szakmai tevékenység folyamán történő kommunikációhoz szükséges szaknyelvi nyelvismeretet méri, minden készségben.


► A nyelvvizsga típusa szerint lehet: szóbeli és írásbeli. A szóbeli vizsga a beszédértés és a beszédkészség mérésére vonatkozik. Az írásbeli vizsga az olvasáskészséget, az íráskészséget és – kétnyelvű vizsga esetén – a közvetítési készséget vizsgálja. A komplex nyelvvizsga a szóbeli és az írásbeli készségek mérésére egyaránt kiterjed.

► A nyelvvizsga formátuma szerint lehet: hagyományos papíralapú vizsga és számítógépes vizsga, amely lebonyolítható akkreditált vizsgahelyszínén (vizsgatermi számítógépes vizsga), vagy nem akkreditált vizsgahelyszínen (online vizsga).

► A Vizsgaközpontok kompenzációs értékelési rendszert használnak, amely egy vizsgaidőszakon belül, komplex vizsgajelentkezés esetén érvényes. Ha a vizsgázó az írásbeli és szóbeli részvizsgán is eléri a készségenként szükséges 40%-ot (nyelvismeretből nincs minimum %), akkor a gyengébben sikerült részvizsga kompenzálható a jobban sikerült másik részvizsgával, ha a kettő részvizsga átlaga eléri a 60%-ot. Ebben az esetben sikeres komplex vizsgáról állítanak ki bizonyítványt. Például: 55 %-os írásbeli részvizsga + 65 %-os szóbeli részvizsga = 60 %-os sikeres komplex vizsga. Amennyiben a két részvizsga átlaga nem éri el a 60%-ot, azonban az egyik részvizsga eléri a 60 %-ot, és azon belül a készségenkénti teljesítési minimumnak (40 %) is megfelel, akkor továbbra is sikeres szóbeli vagy írásbeli részvizsgáról állítanak ki bizonyítványt.

EGYES NYELVVIZSGA RENDSZEREK JELLEMZŐI

ECL általános vizsga. Nincs nyelvtani teszt és fordítási feladat; az írásbeli feladatok megoldásához szótár használata engedélyezett; részvizsga ismétlési lehetőség van; a szóbeli vizsgán a vizsgázók párban vizsgáznak (az irányított beszélgetés során közösen beszélgetnek egy adott témáról, a képről pedig külön-külön beszélnek). A vizsgázók a jelentkezési lapon megnevezhetik a kívánt vizsgázótársat. Ha a vizsgázók nem jelzik ezt az igényüket, a beosztás véletlenszerűen zajlik.
ORIGÓ általános vizsga. Ha a komplex vizsga egyik fele nem sikerült, kaphatsz bizonyítványt a másik sikeres részvizsgáról. Így később már csak azt a vizsgarészt kell ismételned, amelyiken korábban nem sikerült megfelelned. Beszédkészség: irányított beszélgetés; önálló témakifejtés kép alapján; szituációs párbeszéd. Beszédértés vizsga: hallás utáni értés két felvételről elhangzó szöveg alapján, magyar nyelvű feladatlap segítségével. A szövegeket háromszor hallgathatja meg a vizsgázó. Írásbeli vizsga: szöveg olvasása után kérdésekre válaszadás magyarul; szöveg szavakkal / szókapcsolatokkal való kiegészítése; magánlevél fogalmazása; vélemény kifejezése röviden; fordítás magyar nyelvre.
BME általános vizsga. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nyelvi Intézete által kifejlesztett BME általános, kétnyelvű vizsgarendszer. Beszédkészség: személyes beszélgetés egy témáról kérdések alapján, önálló témakifejtés (monológ) kép alapján; párbeszéd leírt szituációs feladat alapján. Beszédértés: jegyzetkészítés, háromopciós feleletválasztás. Írásbeli részvizsga: magánlevél (e-mail), internetes fórumhozzászólás, kiemelt szöveg - részek/címek hozzárendelése szöveg(ek)hez, kérdésekre válaszadás; fordítás idegen nyelvről magyarra; lyukas szöveg kiegészítése adott egységgel, feleletválasztós tesztfeladatok.
BGE szakmai vizsga. Az írásbeli és beszédértés részvizsgák mindhárom szintet tekintve egy napon, egymás után kerülnek megrendezésre. Szóbeli: szabad beszélgetés; irányított beszélgetés (szituáció); idegen nyelvű dokumentum funkciójának és tartalmának ismertetése magyar nyelven; hallott szöveg értése. Írásbeli: két olasz nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a szöveg megértését ellenőrző feladatokat old meg olasz nyelven; nyelvismereti teszt; magyar nyelven kapott információk alapján a vizsgázó két olasz nyelvű szöveget készít: feljegyzést és emlékeztetőt ír. Általános egy- vagy kétnyelvű szótár segítségét igénybe veheti.

CORVINUS szakmai vizsga. Szóbeli: 1. hanganyag után - igaz-hamis feladat, rövid válaszok kérdésekre. 2. hanganyag - hiányzó rövid információ beírása, hiányzó elhangzott szavak beírása. Beszédkészség: idegen nyelvű szöveg összegzés idegen nyelven; szakmai téma kifejtése – kettő kérdés közül szabadon választható az egyik; szakmai problémamegoldó társalgás. Írásbeli: nyelvismereti teszt; vélemény kifejtés; félhivatalos email írása (nyomtatott szótár használható); 1. szöveg - igaz / hamis, rövid válasz, 2. szöveg - feleletválasztós feladat (nyomtatott szótár használható).CILS (Certificazaione di Italiano come Lingua Straniera): az Olaszország államilag elismert nemzetközi nyelvvizsga, amelyet a sienai egyetem dolgozott ki és működtet. Aki külföldiként olasz egyetemre jelentkezik, annak vagy ezt vagy a CELI-t kell letennie. A CILS-nek négy szintje létezik, ebből az első három felel meg a magyar alap-, közép- és felsőfoknak.

Origo

vizsgaszabályzat.pdf

ECL

vizsgaszabályzat.pdf

BME

vizsgaszabályzat.pdf

Corvinus_

vizsgaszabályzat.pdf

BGE

vizsgaszabályzat.pdf

2022-ES ÁLTALÁNOS ÉS SZAKMAI NYELVVIZSGA NAPTÁR

Általános nyelvvizsga naptár
Nyelvvizsga központ Az írásbeli vizsga időpontja A szóbeli vizsga időpontja Nyelvi szint Jelentkezési határidő
Origó nyelvi centrum papíralapú, vizsgatermi számítógépes: 2022.01.08 online: 2022.01.15 papíralapú, vizsgatermi számítógépes: 2022.01.06-14 online: 2022.01.15-19 B2 papíralapú: 2021.12.07 vizsgatermi számítógépes: 2021.12.12 Online: 2021.12.28
papíralapú, vizsgatermi számítógépes, online: 2022.03.05 alternatív írásbeli: 2022.03.07 papíralapú, vizsgatermi számítógépes, online: 2022.03.03-10 B1, B2, C1 papíralapú, vizsgatermi számítógépes, online: 2022.02.10
2022.04.02 2022.04.01-07 B2,C1 papíralapú: 2022.03.10 vizsgatermi számítógépes, online: 2022.03.10
2022.06.04 2022.06.02-09 B2 papíralapú: 2022.05.12 vizsgatermi számítógépes: 2022.05.15 online, vizsgatermi sajátgépes: 2022.05.15
2022.09.03 2022.09.01-08 B2 papíralapú: 2022.08.11 vizsgatermi számítógépes: 2022.08.14
2022.11.05 2022.11.03-10 B1, B2, C1 papíralapú: 2022.10.12 Vizsgatermi számítógépes: 2022.10.16
ECL vizsgarendszer 2022.04.08. - B1, C1 szint
04.09. - B2 szint
2022.04.08-23. B1, B2, C1 2022.03.10.
BME nyelvvizsga központ 2022.02.25 - B1

2022.02.26 - B2

  • A szóbeli vizsgára a beosztás a jelentkezés lezárása után egyénileg történik.

  • A szóbeli vizsgákat a csoportos vizsganap (magnóhallgatás, ill. írásbeli) előtti vagy utáni 2 héten belül tartják.

B1, B2 2022.01.01 - 02.02.
2022.05.28 - B1

2022.05.27 - B2

B2, C1 2022.04.01 - 05.04.
2022.10.22 

 

B2 2022.09.01 - 28.
Szakmai nyelvvizsga naptár
Corvinus szakmai nyelvvizsga 2022.01.08. - 28. auditív vizsga - 2022.01.06., 07.; szóbeli vizsga - az adott időszakon belül bármelyik napon lehet B2, C1 2021.11.18-ig
2022.05.21. - 06.10. auditív vizsga - 2022.05.23., 24.; szóbeli vizsga - az adott időszakon belül bármelyik napon lehet B1, B2, C1 2022.05.12.-ig
2022.08.23. - 09.09. auditív vizsga - 2022.08.24., 25.; szóbeli vizsga - az adott időszakon belül bármelyik napon lehet B2 2022.06.17.-ig
BGE szakmai nyelvvizsga 2022.05.13. - 2021.05.14. 2022.05.16-24. B1, B2, C1 2022.03.25.

AKTUÁLIS 100 ÓRÁS OLASZ NYELVVIZSGA FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMAINK

Tanfolyam szintje Kezdési időpont Órarend Tandíj Státusz
Középfokú általános nyelvvizsga felkészítő Ápr. 26 Sz, P 18.00-21.00 99 990 Ft/ 100 óra JELENTKEZEM
Középfokú szakmai nyelvvizsga felkészítő Ápr. 26 Sz, P 18.00-21.00 109 990 Ft/ 100 óra JELENTKEZEM

 

HOGYAN LEHETSZ A DIÁKUNK?

Ha már tanultál olaszul, végezd el a nyelvszintfelmérést.
Küldd be a jelentkezési lapot. Vedd át a tankönyvedet az irodánkban.
Válassz megfelelő kezdési dátumú csoportot. Fizesd be az előleget (10 000 Ft) vagy a tanfolyam teljes díját. Máris a diákunk vagy és megkezdheted a tanulást!

 

Annak érdekében, hogy hallgatóink a legjobb eredményt érjék el, a Gutenberg Intézet tanfolyamszervező csapata gondoskodik arról, hogy egy csoportba azonos nyelvi tudású diákok kerüljenek.

Kérjük, ezért beiratkozás előtt végezd el az alábbi szintfelmérő tesztet és tüntesd fel elért pontszámodat a jelentkezési lapon!

 

HA TUDNI SZERETNÉD, HOGY MILYEN SZINTŰ AZ OLASZ TUDÁSOD

OLASZ NYELVVIZSGA TÉMAKÖRÖK

ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA: ALAPFOK (B1)

 

EZEKET A TANKÖNYVEKET INGYENESEN ADJUK

Olasz nyelvvizsgafelkészítő tanfolyamainkban az Origó, Exam és Corvinus olasz tankönyvsorozatokat használjuk, amelyeket az Oktatási Hivatal javasolt és melyek Magyarországon közismertek.

 Ezeken kívül olasz nyelvű cikkeket, interaktív tananyagot, újságokat, feladatgyűjteményeket és sok minden mást is használunk, hogy nyelvvizsgád biztosan sikerüljön.

 

GYAKORI KÉRDÉSEK NYELVTANFOLYAMAINKRÓL

Meddig lehet jelentkezni az adott nyelvtanfolyamra? Mi történik, ha nem tudok részt venni egy órán? Tudom-e pótolni? Mikor kapjuk a tankönyvet?
A nyelvtanfolyam indulása előtt legkésőbb egy héttel várjuk a jelentkezéseket. Ha úgy döntöttél, hogy szeretnél részt venni a kurzuson, akkor érdemes minél hamarabb leadni a jelentkezésed, mert lehet, hogy betelik a csoport létszáma. Minden hallgatónknak óra után megküldjük az óra felvételét. Ezen kívül, ha van más azonos szinten futó tanfolyamunk, az órát ott is pótolhatod.


A tankönyvet a tanfolyami díj befizetése után fogod megkapni. Nálunk az eredeti tankönyveket teljesen ingyenesen kapod meg.
Van-e lehetőség részletfizetésre? Csatlakozhatok később is a tanfolyamhoz? Mit jelentenek az A1-C2 nyelvi szintek?
Igen, van lehetőség részletfizetésre. A tandíj első részét egy héttel a tanfolyam megkezdése előtt kell befizetni. A második részt a tanfolyam második felének megkezdése előtt egy héttel. Igen, ez lehetséges. Ebben az esetben felzárkóztató órákat szervezünk neked, hogy elérd a csoportod szintjét. Ezután már együtt haladtok tovább. Mit várható el egy bizonyos szinten álló nyelvtanulótól, miben különböznek a nyelvtudás szintek? Lásd kis összefoglalónkat ITT.

 

JELENTKEZÉSI LAP OLASZ NYELVTANFOLYAMRA

Jelentkező személyes adatai

Vezeték- és keresztnév *:
Telefonszám *:
E-mail cím *:
Melyik tanfolyamra szeretnéd jelentkezni? *:
Hogyan szeretnél tanulni? *:


Fizetési mód *:
Egyéb megjegyzés:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Itt vagyunk


Cím:

1074 Budapest Erzsébet krt. 40-42, I./3

Nyitvatartás:

Hétfő: 9.00 - 19.00

Kedd: 9.00 - 19.00

Szerda: 9.00 - 19.00

Csütörtök: 9.00 - 19.00

Péntek: 9.00 - 19.00

Szombat, vasárnap: zárva

Telefonszám: +36-70/355-72-25

BKK megállók a közelben

6/4 villamos; 70 troli, 78 troli, 74 troli, 2M, 1M

E-mail cím: iroda@gutenberg-nyelviskola-budapest.hu