Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest Erzsébet krt. 40-42, I./3

Tel: +36-70/355-72-25

gutenberg.intezet.iroda@gmail.com

Web: https://www.gutenberg-nyelviskola-budapest.hu

Hétfő: 9.00 - 19.00

Kedd: 9.00 - 19.00

Szerda: 9.00 - 19.00

Csütörtök: 9.00 - 19.00

Péntek: 9.00 - 19.00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

 

_________________________

Nyilvántartási száma: 57533465

Adószáma: 59490362-1-42

Statisztikai számjel: 59490362-8559-231-01

Megosztás

Відповідність відмінків

GUTENBERG NYELVISKOLA BUDAPESTEN

 НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ З УГОРСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ УКРАЇНОМОВНИХ. ВІДПОВІДНІСТЬ ВІДМІНКІВ

Соответствие падежей русского языка венгерским окончаниям.

Розглядаючи відповідність українських відмінків та угорських закінчень, можна помітити як подібність, так і відмінність.
Категорія відмінків відсутня у підручниках, написаних для тих, у кого угорська мова рідна, бо саме поняття та склад угорських відмінків - питання спірні.

  • Українські відмінкові закінчення міцно приєднуються до основи слова: школа, школу, школи, школі, школою, про школу. Угорські відмінкові закінчення не так тісно пов'язані з основою слова: вони «приклеюються» до вихідної форми слова (називного відмінка): iskola, iskolát, iskolának, iskolába, iskoláról, iskolánál.
  • Українські відмінкові закінчення висловлюють не одну, а кілька граматичних категорій. У слові "вікнам" закінчення "-ам" позначає і множину і давальний відмінок. У угорських словах кожна граматична категорія виражається окремими закінченнями. Напр.: аblakoknak ('вікнам') - -k є показником множини, a -nak закінченням давального відмінка (для обох чисел).

  • Для вираження однієї й тієї ж значення в українській використовується певний набір закінчень. Наприклад, у родовому відмінку питанням " чого? " , ми отримаємо відповіді - ряду, озера, пісні, лісів, трамваїв, письменників.
    Кожен відмінок в угорській мові виражається одним конкретним закінченням, розрізняючись зазвичай за гармонією голосних (напр.: -hoz/-hez/-höz; -nál/-nél). Угорські закінчення єдині для іменників, прикметників, числівників та приєднуються за допомогою сполучного голосного або без нього).

Hol? - Де? Hova? - Куди? Honnan? - Звідки?
-ban/ -ben

-n/ -on/ -en/ -ön -nál/ -nél -ba/ -be -ra/ -re -hoz/ -hez/ -höz -ból/ -ből -ról/ -ről -tól/ -től
в на у в на к из с от
a boltban - в магазинi a boltba - в магазин a boltból - з магазину
a piacon - на ринку a piacra - на ринок a piacról - з рынку
az orvosnál - у лікаря az orvoshoz - до лікаря az orvostól - від лікаря

-val/ -vel -nek/  -nek/  -ért -ig -kor -ként -szor/ -szer/ -ször -ról/ -ről -ul/ -ül
з ким/чим
ким чим
кому/ чему? заради, за кого/за що до кого/ до чого у скільки в якості кого/чого скільки разів про кого/що по; як? (Образ дії)
ceruzával - олівцем Debrecenig - до Дебрецена háromszor - три рази
virslivel - з сосисками három órakor - о третій годині sokszor - багато разів
orvosnak - лікаря mérnökként - в якості инженера városról - про місто
gyerekekért - заради дітей erdőig - до лісу magyarul - по-угорськи

Завдання:

Завдання:

Завдання:

Завдання: