Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest Erzsébet krt. 40-42, I./3

Tel: +36-70/355-72-25

gutenberg.intezet.iroda@gmail.com

Web: https://www.gutenberg-nyelviskola-budapest.hu

Hétfő: 9.00 - 19.00

Kedd: 9.00 - 19.00

Szerda: 9.00 - 19.00

Csütörtök: 9.00 - 19.00

Péntek: 9.00 - 19.00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

 

_________________________

Nyilvántartási száma: 57533465

Adószáma: 59490362-1-42

Statisztikai számjel: 59490362-8559-231-01

Megosztás

Spanyol Magyarországon

Hatékony tanulás: közvetitő nyelv nélkül

Az eredeti spanyol tankönyvek: ingyen!

50 óra kommunikációs tréning ajándékba

 

Ezeket az spanyol tankönyveket használunk a tanfolyam során

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Usuario básico Usuario independiente Usuario competente
Acceso Plataforma Intermedio Intermedio alto Dominio operativo eficaz Maestría

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Spanyol tankönyv. Kezdő spanyol nyelvtanfolyam

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Spanyol tankönyv. Kezdő spanyol nyelvtanfolyam

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Spanyol tankönyv. középhaladó spanyol nyelvtanfolyam

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Spanyol tankönyv. Haladó spanyol nyelvtanfolyam

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Spanyol tankönyv. Haladó spanyol nyelvtanfolyam

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Spanyol tankönyv. Felsőfokú spanyol nyelvtanfolyam

Spanyol tanfolyamok: indulási időpontok

A1 N. Acceso 100 óra

A2 N. Plataforma 100 óra

B1 N. Intermedio 100 óra

B2 N. Intermedio alto 100 óra

C1 N. Dominio operativo eficaz 100 óra

C2 N. Maestría 100 óra

 

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó spanyol nyelvtanfolyam

Intenzív

spanyol nyelvtanfolyamaink:

Szintek: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Hetente: 20 óra

Oktatási napok:

hétfő, kedd, szerda, csütörtök

Órarend:

De. 09.00 - 13.00

Du. 17.00 - 21.00

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó spanyol nyelvtanfolyam

Normál

spanyol nyelvtanfolyamaink:

Szintek: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Hetente: 8 óra

Oktatási napok:

hétfő - szerda; kedd - csütörtök; szombat - vasárnap

Órarend:

De. 09.00 - 12.00

Du. 18.00 - 21.00

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó spanyol nyelvtanfolyam

 

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó spanyol nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik A1 szintű 100 órás spanyol nyelvtanfolyamot végeznek...

... képesek lesznek egyszerű kapcsolatteremtésre, fel tudnak tenni és meg tudnak válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal képesek bemutatni lakóhelyüket, családtagjaikat, ismerőseiket.


... es capaz de comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente así como frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades de tipo inmediato. Puede presentarse a sí mismo y a otros, pedir y dar información personal básica sobre su domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce. Puede relacionarse de forma elemental siempre que su interlocutor hable despacio y con claridad y esté dispuesto a cooperar.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó spanyol nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik A2 szintű 100 órás spanyol nyelvtanfolyamot végeznek...

...az egyszerű, rutinszerű szituációkban közvetlen módon képesek lesznek információt átadni mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A rövid információcserére még akkor is képesek lesznek, ha egyébként nem értenek meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyenek. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal fognak tudni beszélni a családjukról és más személyekről, életkörülményeikről, tanulmányaikról, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeikről.


... es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes (información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de interés, ocupaciones, etc). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su entorno así como cuestiones relacionadas con sus necesidades inmediatas.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó spanyol nyelvtanfolyamHallgatóink, akik B1 szintű, 100 órás spanyol nyelvtanfolyamot végeznek...

... elboldogulnak olyan nyelvi helyzetekben, amelyek utazások során adódnak. Felkészülés nélkül részt tudnak venni az ismert, érdeklődési körüknek megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Egyszerű mondatokkal és kifejezésekkel tudnak beszélni élményeikről, eseményekről, álmaikról és céljaikról. Röviden meg tudják magyarázni, indokolni véleményüket.


... es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó spanyol nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik B2 szintű, 100 órás spanyol nyelvtanfolyamot végeznek...

... az anyanyelvi beszélővel természetes és közvetlen kapcsolatteremtésre lesznek képesek. Aktívan részt tudnak venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejtik véleményüket. Egyértelműen és kellő részletességgel fejezik ki magukat számos, az érdeklődési körükbe tartozó témában. Ki tudják fejteni véleményüket valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezik a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.


... es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y los contras de las distintas opciones.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó spanyol nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik C1 szintű, 100 órás spanyol nyelvtanfolyamot végeznek...

... folyamatosan és gördülékenyen tudják kifejezni magukat, nem keresik a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet hatékonyan használják a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Véleményüket pontosan ki tudják fejteni; hozzászólásaikat a beszélgetőtársakéhoz tudják kapcsolni. Világosan és részletesen tudnak leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonnak, egyes elemeket részleteznek, és mondanivalójukat megfelelően fejezik be.


... es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como reconocer en ellos sentidos implícitos. Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la expresión adecuada. Puede hacer un uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales. Puede producir textos claros, bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.