Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest Erzsébet krt. 40-42, I./3

Tel: +36-70/355-72-25

gutenberg.intezet.iroda@gmail.com

Web: https://www.gutenberg-nyelviskola-budapest.hu

Hétfő: 9.00 - 19.00

Kedd: 9.00 - 19.00

Szerda: 9.00 - 19.00

Csütörtök: 9.00 - 19.00

Péntek: 9.00 - 19.00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

 

_________________________

Nyilvántartási száma: 57533465

Adószáma: 59490362-1-42

Statisztikai számjel: 59490362-8559-231-01

Megosztás

Orosz Magyarországon

Hatékony tanulás: közvetitő nyelv nélkül

Az eredeti orosz tankönyvek: ingyen!

50 óra kommunikációs tréning ajándékba

 

Ezeket az orosz tankönyveket használunk a tanfolyam során

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Элементарное владение Самодостаточное владение Свободное владение
Уровень выживания Предпороговый уровень Пороговый уровень Пороговый продвинутый уровень Уровень профессионального владения Уровень владения в совершенстве

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Orosz tankönyv. Kezdő orosz nyelvtanfolyam

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Orosz tankönyv. Kezdő orosz nyelvtanfolyam

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Orosz tankönyv. Középhaladó orosz nyelvtanfolyam

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Orosz tankönyv. Haladó orosz nyelvtanfolyam

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Orosz tankönyv. Haladó orosz nyelvtanfolyam

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Orosz tankönyv. Haladó orosz nyelvtanfolyam

Orosz tanfolyamok: indulási időpontok

A1 (Уровень выживания) 100 óra

A2 (Предпороговый уровень) 100 óra

B1 (Пороговый уровень) 100 óra

B2 (Пороговый продвинутый уровень) 100 óra

C1 (Уровень профессионального владения) 100 óra

C2 (Уровень владения в совершенстве) 100 óra

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó orosz nyelvtanfolyam

Intenzív

orosz nyelvtanfolyamaink:

Szintek: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Hetente: 20 óra

Oktatási napok:

hétfő, kedd, szerda, csütörtök

Órarend:

De. 09.00 - 13.00

Du. 17.00 - 21.00

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó orosz nyelvtanfolyam

Normál

orosz nyelvtanfolyamaink:

Szintek: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Hetente: 8 óra

Oktatási napok:

hétfő - szerda; kedd - csütörtök; szombat - vasárnap

Órarend:

De. 09.00 - 12.00

Du. 18.00 - 21.00

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó orosz nyelvtanfolyam

 

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó orosz nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik A1 szintű 100 órás orosz nyelvtanfolyamot végeznek...

... képesek lesznek egyszerű kapcsolatteremtésre, fel tudnak tenni és meg tudnak válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal képesek bemutatni lakóhelyüket, családtagjaikat, ismerőseiket.


... понимают и могут употребить в речи знакомые фразы и выражения, необходимые для выполнения конкретных задач. Могут представиться/представить других, задавать/отвечать на вопросы о месте жительства, знакомых, имуществе. Могут участвовать в несложном разговоре, если собеседник говорит медленно и отчетливо и готов оказать помощь.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó orosz nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik A2 szintű 100 órás orosz nyelvtanfolyamot végeznek...

...az egyszerű, rutinszerű szituációkban közvetlen módon képesek lesznek információt átadni mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A rövid információcserére még akkor is képesek lesznek, ha egyébként nem értenek meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyenek. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal fognak tudni beszélni a családjukról és más személyekről, életkörülményeikről, tanulmányaikról, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeikről.


... понимают отдельные предложения и часто встречающиеся выражения, связанные с основными сферами жизни (например, основные сведения о себе и членах своей семьи, покупках, устройстве на работу и т. п.). Могут выполнить задачи, связанные с простым обменом информацией на знакомые или бытовые темы. В простых выражениях могут рассказать о себе, своих родных и близких, описать основные аспекты повседневной жизни.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó orosz nyelvtanfolyamHallgatóink, akik B1 szintű, 100 órás orosz nyelvtanfolyamot végeznek...

... elboldogulnak olyan nyelvi helyzetekben, amelyek utazások során adódnak. Felkészülés nélkül részt tudnak venni az ismert, érdeklődési körüknek megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Egyszerű mondatokkal és kifejezésekkel tudnak beszélni élményeikről, eseményekről, álmaikról és céljaikról. Röviden meg tudják magyarázni, indokolni véleményüket.


... понимают основные идеи четких сообщений, сделанных на литературном языке на разные темы, типично возникающие на работе, учёбе, досуге и т. д. Умеют общаться в большинстве ситуаций, которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого языка. Могут составить связное сообщение на известные или особо интересующие меня темы. Могут описать впечатления, события, надежды, стремления, изложить и обосно­вать своё мнение и планы на будущее.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó orosz nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik B2 szintű, 100 órás orosz nyelvtanfolyamot végeznek...

... az anyanyelvi beszélővel természetes és közvetlen kapcsolatteremtésre lesznek képesek. Aktívan részt tudnak venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejtik véleményüket. Egyértelműen és kellő részletességgel fejezik ki magukat számos, az érdeklődési körükbe tartozó témában. Ki tudják fejteni véleményüket valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezik a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.


... понимают общее содержание сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. Говорят достаточно быстро и спонтанно, чтобы постоянно общаться с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон. Умеют делать четкие, подробные сообщения на различные темы и изложить свой взгляд на основную проблему, показать преимущество и недостатки разных мнений.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó orosz nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik C1 szintű, 100 órás orosz nyelvtanfolyamot végeznek...

... folyamatosan és gördülékenyen tudják kifejezni magukat, nem keresik a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet hatékonyan használják a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Véleményüket pontosan ki tudják fejteni; hozzászólásaikat a beszélgetőtársakéhoz tudják kapcsolni. Világosan és részletesen tudnak leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonnak, egyes elemeket részleteznek, és mondanivalójukat megfelelően fejezik be.


... понимают объемные сложные тексты на различную тематику, распознают скрытое значение. Говорят спонтанно в быстром темпе, не испытывая затруднений с подбором слов и выражений. Гибко и эффективно используют язык для общения в научной и профессиональной деятельности. Могут создать точное, детальное, хорошо выстроенное сообщение на сложные темы, демонстрируя владение моделями организации текста, средствами связи и объединением его элементов.