Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest Erzsébet krt. 40-42, I./3

Tel: +36-70/355-72-25

gutenberg.intezet.iroda@gmail.com

Web: https://www.gutenberg-nyelviskola-budapest.hu

Hétfő: 9.00 - 19.00

Kedd: 9.00 - 19.00

Szerda: 9.00 - 19.00

Csütörtök: 9.00 - 19.00

Péntek: 9.00 - 19.00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

 

_________________________

Nyilvántartási száma: 57533465

Adószáma: 59490362-1-42

Statisztikai számjel: 59490362-8559-231-01

Megosztás

Olasz Magyarországon

Hatékony tanulás: közvetitő nyelv nélkül

Az eredeti olasz tankönyvek: ingyen!

50 óra kommunikációs tréning ajándékba

 

Ezeket az olasz tankönyveket használunk a tanfolyam során

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Base Autonomia Padronanza
Livello base Livello elementare Livello intermedio o "di soglia" Livello intermedio superiore Livello avanzato o "di efficienza autonoma" Livello di padronanza della lingua in situazioni complesse

Gutenberg intézet és nyelviskola. Kezdő olasz nyelvtanfolyam, Budapest

Gutenberg intézet és nyelviskola. Kezdő olasz nyelvtanfolyam, Budapest

Gutenberg intézet és nyelviskola. Középhaladó olasz nyelvtanfolyam, Budapest

Gutenberg intézet és nyelviskola. Középhaladó olasz nyelvtanfolyam, Budapest

Gutenberg intézet és nyelviskola. Felsőfokú olasz nyelvtanfolyam, Budapest

Gutenberg intézet és nyelviskola. Felsőfokú olasz nyelvtanfolyam, Budapest

Olasz tanfolyamok: indulási időpontok

A1 (L. base) 100 óra

A2 (L. elementare) 100 óra

B1 (L. intermedio o "di soglia") 100 óra

B2 (L. intermedio superiore) 100 óra

C1 (L. avanzato o "di efficienza autonoma") 100 óra

C2 (L. di padronanza della lingua in situazioni complesse) 100 óra

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó olasz nyelvtanfolyam

Intenzív

olasz nyelvtanfolyamaink:

Szintek: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Hetente: 20 óra

Oktatási napok:

hétfő, kedd, szerda, csütörtök

Órarend:

De. 09.00 - 13.00

Du. 17.00 - 21.00

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó olasz nyelvtanfolyam

Normál

olasz nyelvtanfolyamaink:

Szintek: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Hetente: 8 óra

Oktatási napok:

hétfő - szerda; kedd - csütörtök; szombat - vasárnap

Órarend:

De. 09.00 - 12.00

Du. 18.00 - 21.00

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó olasz nyelvtanfolyam

 

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő olasz nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik A1 szintű 100 órás olasz nyelvtanfolyamot végeznek...

... képesek lesznek egyszerű kapcsolatteremtésre, fel tudnak tenni és meg tudnak válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal képesek bemutatni lakóhelyüket, családtagjaikat, ismerőseiket.


... si comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa presentare sé stessi e gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. Si interagisce in modo semplice, purché l'altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő olasz nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik A2 szintű 100 órás olasz nyelvtanfolyamot végeznek...

...az egyszerű, rutinszerű szituációkban közvetlen módon képesek lesznek információt átadni mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A rövid információcserére még akkor is képesek lesznek, ha egyébként nem értenek meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyenek. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal fognak tudni beszélni a családjukról és más személyekről, életkörülményeikről, tanulmányaikról, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeikről.


... comunica in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Középhaladó olasz nyelvtanfolyamHallgatóink, akik B1 szintű, 100 órás olasz nyelvtanfolyamot végeznek...

... elboldogulnak olyan nyelvi helyzetekben, amelyek utazások során adódnak. Felkészülés nélkül részt tudnak venni az ismert, érdeklődési körüknek megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Egyszerű mondatokkal és kifejezésekkel tudnak beszélni élményeikről, eseményekről, álmaikról és céljaikról. Röviden meg tudják magyarázni, indokolni véleményüket.


... comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Középhaladó olasz nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik B2 szintű, 100 órás olasz nyelvtanfolyamot végeznek...

... az anyanyelvi beszélővel természetes és közvetlen kapcsolatteremtésre lesznek képesek. Aktívan részt tudnak venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejtik véleményüket. Egyértelműen és kellő részletességgel fejezik ki magukat számos, az érdeklődési körükbe tartozó témában. Ki tudják fejteni véleményüket valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezik a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.


... comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia astratti, comprende le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Felsőfokú olasz nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik C1 szintű, 100 órás olasz nyelvtanfolyamot végeznek...

... folyamatosan és gördülékenyen tudják kifejezni magukat, nem keresik a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet hatékonyan használják a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Véleményüket pontosan ki tudják fejteni; hozzászólásaikat a beszélgetőtársakéhoz tudják kapcsolni. Világosan és részletesen tudnak leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonnak, egyes elemeket részleteznek, és mondanivalójukat megfelelően fejezik be.


... comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.