Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest Erzsébet krt. 40-42, I./3

Tel: +36-70/355-72-25

gutenberg.intezet.iroda@gmail.com

Web: https://www.gutenberg-nyelviskola-budapest.hu

Hétfő: 9.00 - 19.00

Kedd: 9.00 - 19.00

Szerda: 9.00 - 19.00

Csütörtök: 9.00 - 19.00

Péntek: 9.00 - 19.00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

 

_________________________

Nyilvántartási száma: 57533465

Adószáma: 59490362-1-42

Statisztikai számjel: 59490362-8559-231-01

Megosztás

linkek

Hatékony tanulás: közvetitő nyelv nélkül

Az eredeti magyar tankönyvek: ingyen!

20 óra kommunikációs tréning ajándékba

 

Ezeket a magyar tankönyveket használunk a tanfolyam során

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Alapszintű nyelvhasználó

(Basic User)

Önálló nyelvhasználó

(Independent User)

Mesterfokú nyelvhasználó

(Proficient User)

Minimumszint

(Breakthrough)

Alapszint

(Waystage)

Küszöbszint

(Threshold)

Középszint

(Vantage)

Haladó

(Effective Operational Proficiency)

Mesterfok

(Mastery)

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Magyar tankönyv. Kezdő magyar nyelvtanfolyam. Hungarian for foreigners. Hungarian for Beginners

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Magyar tankönyv. Kezdő magyar nyelvtanfolyam. Hungarian for foreigners. Hungarian for Beginners

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Magyar tankönyv. Kezdő magyar nyelvtanfolyam. Hungarian for foreigners. Hungarian for intermediate

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Magyar tankönyv. Kezdő magyar nyelvtanfolyam. Hungarian for foreigners. Hungarian for intermediate

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Magyar tankönyv. Kezdő magyar nyelvtanfolyam. Hungarian for foreigners. Hungarian for Advanced

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Magyar tankönyv. Kezdő magyar nyelvtanfolyam. Hungarian for foreigners. Hungarian for Advanced

Magyar tanfolyamok: indulási időpontok

A1 Minimumszint - Breakthrough 100 óra

A2 Alapszint - Waystage 100 óra

B1 Küszöbszint - Threshold 100 óra

B2 Középszint - Vantage 100 óra

C1 Haladó - Effective Operational Proficiency 100 óra

C2 Mesterfok - Mastery 100 óra

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó magyar nyelvtanfolyam

Intenzív

magyar nyelvtanfolyamaink:

Szintek: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Hetente: 20 óra

Oktatási napok:

hétfő, kedd, szerda, csütörtök

Órarend:

De. 09.00 - 13.00

Du. 17.00 - 21.00

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó magyar nyelvtanfolyam

Normál

magyar nyelvtanfolyamaink:

Szintek: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Hetente: 8 óra

Oktatási napok:

hétfő - szerda; kedd - csütörtök; szombat - vasárnap

Órarend:

De. 09.00 - 12.00

Du. 18.00 - 21.00

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó magyar nyelvtanfolyam

 


Hallgatóink, akik A1 szintű 100 órás magyar nyelvtanfolyamot végeznek...

... képesek lesznek egyszerű kapcsolatteremtésre, fel tudnak tenni és meg tudnak válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal képesek bemutatni lakóhelyüket, családtagjaikat, ismerőseiket.


Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people they know and things they have. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.


 

Hallgatóink, akik A2 szintű 100 órás magyar nyelvtanfolyamot végeznek...

...az egyszerű, rutinszerű szituációkban közvetlen módon képesek lesznek információt átadni mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A rövid információcserére még akkor is képesek lesznek, ha egyébként nem értenek meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyenek. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal fognak tudni beszélni a családjukról és más személyekről, életkörülményeikről, tanulmányaikról, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeikről.


Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate need.


Hallgatóink, akik B1 szintű, 100 órás magyar nyelvtanfolyamot végeznek...

... elboldogulnak olyan nyelvi helyzetekben, amelyek utazások során adódnak. Felkészülés nélkül részt tudnak venni az ismert, érdeklődési körüknek megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Egyszerű mondatokkal és kifejezésekkel tudnak beszélni élményeikről, eseményekről, álmaikról és céljaikról. Röviden meg tudják magyarázni, indokolni véleményüket.


Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise while travelling in an area where the language is spoken.
Can produce simple connected text on topics that are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.Hallgatóink, akik B2 szintű, 100 órás magyar nyelvtanfolyamot végeznek...

... az anyanyelvi beszélővel természetes és közvetlen kapcsolatteremtésre lesznek képesek. Aktívan részt tudnak venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejtik véleményüket. Egyértelműen és kellő részletességgel fejezik ki magukat számos, az érdeklődési körükbe tartozó témában. Ki tudják fejteni véleményüket valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezik a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.


Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in their field of specialization. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.Hallgatóink, akik C1 szintű, 100 órás magyar nyelvtanfolyamot végeznek...

... folyamatosan és gördülékenyen tudják kifejezni magukat, nem keresik a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet hatékonyan használják a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Véleményüket pontosan ki tudják fejteni; hozzászólásaikat a beszélgetőtársakéhoz tudják kapcsolni. Világosan és részletesen tudnak leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonnak, egyes elemeket részleteznek, és mondanivalójukat megfelelően fejezik be.


Can understand a wide range of demanding, longer clauses, and recognize implicit meaning. Can express ideas fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.


Hallgatóink, akik C2 szintű, 100 órás magyar nyelvtanfolyamot végeznek...

... könnyedén részt tudnak venni bármilyen beszédben, vitában; nagy biztonsággal alkalmaznak sajátos nyelvi kifejezéseket és különböző fordulatokat. Gördülékenyen, szabatosan, az árnyalatok kifejezésére is ügyelve beszélnek. Ha elakadnak, úgy fogalmazzák át a mondandójukat, hogy az szinte fel sem tűnik. Világosan és folyamatosan, stílusukat a helyzethez igazítva írnak le vagy fejtenek ki bármit; előadásukat logikusan szerkesztik meg; segítik a hallgatókat abban, hogy a lényeges pontokat kiragadják és megjegyezzék.


Can understand with ease virtually everything heard or read. Can summarize information from different spoken and written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation. Can express themselves spontaneously, very fluently and precisely, differentiating finer shades of meaning even in the most complex situations.

Kommunikációs tréning:

nyelvgyakorlásra fel!

A magyar nyelvtanulás során mindenki elérkezik ahhoz a pillanathoz, amikor már össze tud állítani mondatokat, és elég sokat megért egy beszélgetésből, de még nem képes folyékonyan kommunikálni. Ennél a résznél az ember gyakran felad, de ha ezen túljutsz, akkor a következő periódus már a sikerélményekkel teli társalgási szint, ahol a magyar nyelv használata már könnyűvé válik, és igazi felüdülést nyújt. A magyar szóbeli tréning jó lehetőséget nyújt arra is, hogy többet megtudj magyar kultúra sajátosságairól.

A Gutenberg Intézet hallgatóinak 20 órás kommunikációs tréninget adunk ajándékba!

Vendégdiákoknak a részvételi díj: 400 Ft/ óra.

google-site-verification: googlee3a8158b845d04a8.html

Jelentkezési lap angol félintenziv nyelvtanfolyamra

Sikeres nyelvtanulást kívánunk!

Vezeték- és keresztnév *:
Lakcim *:
Telefonszám *:
E-mail cím *:
Nyelv és szint *:
Tanfolyam kezdési időpontja *:
Fizetési mód *:
Egyéb megjegyzés:

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

google-site-verification: googlee3a8158b845d04a8.html