Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest Erzsébet krt. 40-42, I./3

Tel: +36-70/355-72-25

gutenberg.intezet.iroda@gmail.com

Web: https://www.gutenberg-nyelviskola-budapest.hu

Hétfő: 9.00 - 19.00

Kedd: 9.00 - 19.00

Szerda: 9.00 - 19.00

Csütörtök: 9.00 - 19.00

Péntek: 9.00 - 19.00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

 

_________________________

Nyilvántartási száma: 57533465

Adószáma: 59490362-1-42

Statisztikai számjel: 59490362-8559-231-01

Megosztás

Kulturális események

Hatékony tanulás: közvetitő nyelv nélkül

Az eredeti magyar tankönyvek: ingyen!

20 óra kommunikációs tréning ajándékba

 

Ezeket a magyar tankönyveket használunk a tanfolyam során

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Alapszintű nyelvhasználó

(Basic User)

Önálló nyelvhasználó

(Independent User)

Mesterfokú nyelvhasználó

(Proficient User)

Minimumszint

(Breakthrough)

Alapszint

(Waystage)

Küszöbszint

(Threshold)

Középszint

(Vantage)

Haladó

(Effective Operational Proficiency)

Mesterfok

(Mastery)

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Magyar tankönyv. Kezdő magyar nyelvtanfolyam. Hungarian for foreigners. Hungarian for Beginners

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Magyar tankönyv. Kezdő magyar nyelvtanfolyam. Hungarian for foreigners. Hungarian for Beginners

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Magyar tankönyv. Kezdő magyar nyelvtanfolyam. Hungarian for foreigners. Hungarian for intermediate

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Magyar tankönyv. Kezdő magyar nyelvtanfolyam. Hungarian for foreigners. Hungarian for intermediate

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Magyar tankönyv. Kezdő magyar nyelvtanfolyam. Hungarian for foreigners. Hungarian for Advanced

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Magyar tankönyv. Kezdő magyar nyelvtanfolyam. Hungarian for foreigners. Hungarian for Advanced

Magyar tanfolyamok: indulási időpontok

A1 Minimumszint - Breakthrough 100 óra

A2 Alapszint - Waystage 100 óra

B1 Küszöbszint - Threshold 100 óra

B2 Középszint - Vantage 100 óra

C1 Haladó - Effective Operational Proficiency 100 óra

C2 Mesterfok - Mastery 100 óra

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó magyar nyelvtanfolyam

Intenzív

magyar nyelvtanfolyamaink:

Szintek: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Hetente: 20 óra

Oktatási napok:

hétfő, kedd, szerda, csütörtök

Órarend:

De. 09.00 - 13.00

Du. 17.00 - 21.00

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó magyar nyelvtanfolyam

Normál

magyar nyelvtanfolyamaink:

Szintek: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Hetente: 8 óra

Oktatási napok:

hétfő - szerda; kedd - csütörtök; szombat - vasárnap

Órarend:

De. 09.00 - 12.00

Du. 18.00 - 21.00

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó magyar nyelvtanfolyam

 

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó magyar nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik A1 szintű 100 órás magyar nyelvtanfolyamot végeznek...

... képesek lesznek egyszerű kapcsolatteremtésre, fel tudnak tenni és meg tudnak válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal képesek bemutatni lakóhelyüket, családtagjaikat, ismerőseiket.


Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people they know and things they have. Can interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help.


Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó magyar nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik A2 szintű 100 órás magyar nyelvtanfolyamot végeznek...

...az egyszerű, rutinszerű szituációkban közvetlen módon képesek lesznek információt átadni mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A rövid információcserére még akkor is képesek lesznek, ha egyébként nem értenek meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyenek. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal fognak tudni beszélni a családjukról és más személyekről, életkörülményeikről, tanulmányaikról, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeikről.


Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate need.


Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó magyar nyelvtanfolyamHallgatóink, akik B1 szintű, 100 órás magyar nyelvtanfolyamot végeznek...

... elboldogulnak olyan nyelvi helyzetekben, amelyek utazások során adódnak. Felkészülés nélkül részt tudnak venni az ismert, érdeklődési körüknek megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Egyszerű mondatokkal és kifejezésekkel tudnak beszélni élményeikről, eseményekről, álmaikról és céljaikról. Röviden meg tudják magyarázni, indokolni véleményüket.


Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can deal with most situations likely to arise while travelling in an area where the language is spoken.
Can produce simple connected text on topics that are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.


Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó magyar nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik B2 szintű, 100 órás magyar nyelvtanfolyamot végeznek...

... az anyanyelvi beszélővel természetes és közvetlen kapcsolatteremtésre lesznek képesek. Aktívan részt tudnak venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejtik véleményüket. Egyértelműen és kellő részletességgel fejezik ki magukat számos, az érdeklődési körükbe tartozó témában. Ki tudják fejteni véleményüket valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezik a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.


Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in their field of specialization. Can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.