Kapcsolat

Cím: 1074 Budapest Erzsébet krt. 40-42, I./3

Tel: +36-70/355-72-25

gutenberg.intezet.iroda@gmail.com

Web: https://www.gutenberg-nyelviskola-budapest.hu

Hétfő: 9.00 - 19.00

Kedd: 9.00 - 19.00

Szerda: 9.00 - 19.00

Csütörtök: 9.00 - 19.00

Péntek: 9.00 - 19.00

Szombat: Zárva

Vasárnap: Zárva

 

_________________________

Nyilvántartási száma: 57533465

Adószáma: 59490362-1-42

Statisztikai számjel: 59490362-8559-231-01

Megosztás

Angol Magyarországon

Hatékony tanulás közvetítő nyelv nélkül!

Eredeti angol tankönyvek ingyen!

50 óra kommunikációs tréning ajándékba!

 

Ezeket az angol tankönyveket használjunk a tanfolyamok során

A1 A2 B1 B2 C1 C2
beginner elementary pre-intermediate intermediate upper-intermediate advanced
Gutenberg intézet és nyelviskola. Angol nyelvtanfolyam Gutenberg intézet és nyelviskola. Angol nyelvtanfolyam Gutenberg intézet és nyelviskola. Angol nyelvtanfolyam Gutenberg intézet és nyelviskola. Angol nyelvtanfolyam Gutenberg intézet és nyelviskola. Angol nyelvtanfolyam Gutenberg intézet és nyelviskola. Angol nyelvtanfolyam

Angol tanfolyam indulási időpontok:

A-1 (Beginner): 100 óra

A-2 (Elementary): 100 óra

B-1 (Pre-Intermediate): 100 óra

B-2 (Intermediate): 100 óra

C-1 (Upper - Intermediate): 100 óra

C-2 (Advanced): 100 óra

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó angol nyelvtanfolyam

Intenzív

angol nyelvtanfolyamaink:

Szintek: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Hetente: 20 óra

Oktatási napok:

hétfő, kedd, szerda, csütörtök

Órarend:

De. 09.00 - 13.00

Du. 17.00 - 21.00

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó angol nyelvtanfolyam

Normál

angol nyelvtanfolyamaink:

Szintek: A1, A2, B1, B2, C1, C2

Hetente: 8 óra

Oktatási napok:

hétfő - szerda; kedd - csütörtök; szombat - vasárnap

Órarend:

De. 09.00 - 12.00

Du. 18.00 - 21.00

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő, középhaladó, haladó angol nyelvtanfolyam

 

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő angol nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik A1 szintű 100 órás angol nyelvtanfolyamot végeznek...

... képesek lesznek egyszerű kapcsolatteremtésre, fel tudnak tenni és meg tudnak válaszolni olyan kérdéseket, amelyek a mindennapi szükségletek konkrét kifejezésére szolgálnak. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal képesek bemutatni lakóhelyüket, családtagjaikat, ismerőseiket.


... can introduce themselves and others and can ask and answer questions about personal details such as where he/she lives, people they know and things they have. Can understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases aimed at the satisfaction of needs of a concrete type. Can interact in a simple way provided the other person talks clearly and slowly and is prepared to help.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Kezdő angol nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik A2 szintű 100 órás angol nyelvtanfolyamot végeznek...

...az egyszerű, rutinszerű szituációkban közvetlen módon képesek lesznek információt átadni mindennapi tevékenységekről vagy témákról. A rövid információcserére még akkor is képesek lesznek, ha egyébként nem értenek meg eleget ahhoz, hogy a társalgásban folyamatosan részt vegyenek. Egyszerű kifejezésekkel és mondatokkal fognak tudni beszélni a családjukról és más személyekről, életkörülményeikről, tanulmányaikról, jelenlegi vagy előző szakmai tevékenységeikről.


... can communicate in simple and routine tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters. Can understand frequently and sentences used expressions related to areas of most immediate relevance (basic personal and family information, shopping, local geography, employment). Can describe in simple terms aspects of their background, immediate environment and matters in areas of immediate need.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Középhaladó angol nyelvtanfolyamHallgatóink, akik B1 szintű, 100 órás angol nyelvtanfolyamot végeznek...

... elboldogulnak olyan nyelvi helyzetekben, amelyek utazások során adódnak. Felkészülés nélkül részt tudnak venni az ismert, érdeklődési körüknek megfelelő, vagy a mindennapi témákról (pl. család, szabadidő, tanulás, munka, utazás, aktuális események) folyó társalgásban. Egyszerű mondatokkal és kifejezésekkel tudnak beszélni élményeikről, eseményekről, álmaikról és céljaikról. Röviden meg tudják magyarázni, indokolni véleményüket.


... can deal with most situations likely to arise while travelling in an area where the language is spoken. Can understand the main points of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can produce simple connected text on topics that are familiar or of personal interest. Can describe experiences and events, dreams, hopes and ambitions and briefly give reasons and explanations for opinions and plans.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Középhaladó angol nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik B2 szintű, 100 órás angol nyelvtanfolyamot végeznek...

... az anyanyelvi beszélővel természetes és közvetlen kapcsolatteremtésre lesznek képesek. Aktívan részt tudnak venni az ismert témákról folyó társalgásban, úgy, hogy közben érvelve kifejtik véleményüket. Egyértelműen és kellő részletességgel fejezik ki magukat számos, az érdeklődési körükbe tartozó témában. Ki tudják fejteni véleményüket valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezik a különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait.


... can interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction with native speakers quite possible without strain for either party. Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topics, including technical discussions in their field of specialization. Can produce clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical issue giving the advantages and disadvantages of various options.

Gutenberg Intézet és nyelviskola. Budapest. Felsőfokú angol nyelvtanfolyam

Hallgatóink, akik C1 szintű, 100 órás angol nyelvtanfolyamot végeznek...

... folyamatosan és gördülékenyen tudják kifejezni magukat, nem keresik a szavakat és kifejezéseket. A nyelvet hatékonyan használják a különböző társadalmi és szakmai kapcsolatokban. Véleményüket pontosan ki tudják fejteni; hozzászólásaikat a beszélgetőtársakéhoz tudják kapcsolni. Világosan és részletesen tudnak leírni bonyolult dolgokat úgy, hogy más kapcsolódó témaköröket is bevonnak, egyes elemeket részleteznek, és mondanivalójukat megfelelően fejezik be.


... can express ideas fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions. Can understand a wide range of demanding, longer clauses, and recognize implicit meaning. Can use language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured, detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational patterns, connectors and cohesive devices.